Spring til indhold
Slide
IDAs politiske ledelse -
Indflydelse og hvordan?
IDAs politiske ledelse -
Indflydelse og hvordan?
Vi taler de unge IDA
medlemmers interesser

VALG TIL REPRÆSENTANTSKAB

Hvert 3. år sidste gang 2022 kæmper en række lister om at få IDA medlemmernes stemmer. Antal stemmer er afgørende for antal medlemmer i repræsentantskabet. Resultatet af seneste valg er dokumenteret i Valgbog 2022.

Ved valget i 2022 deltog 13 lister. Hver liste forsøger at markedsføre sig med forskellige mærkesager overfor forskellige segmenter blandt IDA medlemmerne. Der er stor politisk enighed om ønskerne til IDA i mange lister. Stemmeprocenten er omkring 20%.

På IDA VALG 2022 kan du læse mere om de enkelte lister og deres valgprogram.

FORMANDSPOSTEN OG ARBEJDSGRUNDLAG

Umiddelbart efter valget starter forhandlinger mellem listerne om opgaverne i de kommende 3 år. Sædvanligvis er det formandsposten listerne kæmper om plus de andre poster og regeringsgrundlag. I forbindelse med formandsposten spiller personlig pondus også en rolle. Deadline er første Repræsentantskabsmøde ca. 30 dage efter valget, hvor medlemmerne af Repræsentantskabet skal stemme om hvem der skal være formand for IDA og Formand for Ansattes Råd og have plads i Hovedbestyrelsen. Med 13 lister skal der flere lister til at skabe flertal og når flertallet er fundet er der tradition for. at der dannes en bred ledelse, dertil benyttes Konstitueringsaftalen, hvor alle lister har mulighed for at få deres mærkesager formuleret mod at være med i konstitueringen.

Dimittendlistens bidrag til konstitueringsaftalen

Afsnit 1.6 Bæredygtigt Arbejdsliv og trivsel

IDA øger fokus på alternative ansættelsesformer, herunder kombinatører og projektansatte mv. for at undgå, at der skabes et B-hold for folk med flere korte ansættelser. IDA skal være med til at facilitere et ordentligt arbejdsliv for alle f.eks. ved at have en politik på området, og eventuelt standardkontrakter indeholdende et genetillæg for den risiko, nogle påtager sig. Dette fokus skal også ses i lyset af et ønske om at udvikle flere muligheder for et fleksibelt arbejdsliv.

1.7 Særlig indsats for dimittender
IDA skal fortsat have fokus på nyuddannede og personer, der er nyligt dimitteret, da det første job stadigvæk er det sværeste at få. Dette kan bl.a. ske ved at intensivere den eksisterende strategiske indsats om overgangsforløb for studerende/nyuddannede. Derfor skal der gennemføres flere IDA-initiativer, der kan forkorte tiden mellem studie og fastansættelse, ligesom der er øget ønske om mere fleksibilitet i arbejdslivet. Hvilken form for fleksibilitet der er behov for bør undersøges og understøttes, ligesom der kan samarbejdes med AKA og AC.

I den 3 årige periode benytter Dimittendlisten enhver lejlighed til at spørge ind til ovenstående mærkesager.

DEN POLITISKE LEDELSE

På diagram vises et overblik over IDAs politiske ledelse og de væsentligste politiske formandsposter. Flere udvalg består af både stående udvalg og ad hoc udvalg.

Hovedbestyrelsen varetager IDAs politiske ledelse overfor Repræsentantskabet.

IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed og vælger formand for Hovedbestyrelse og Ansattes Råd.

Det kræver ca. 4 medlemmer i Repræsentantskabet at få en plads i hovedbestyrelsen.

REEL POLITISK INDFLYDELSE I IDA

Som det fremgår af diagram er politisk indflydelse i IDA afhængig af medlemskab af IDAs hovedbestyrelse og især medlemskab af hovedbestyrelsens forretningsudvalg. Derudover er gode personlige relationer til øvrige lister, formand og medlemmerne af hovedbestyrelsen af stor betydning. Det giver mulighed for at få opbakning af et flertal i hovedbestyrelsen til en given aktivitet.

Konstitueringsaftalen beskriver det indholdsmæssige fokus, som hovedbestyrelsen skal behandle i perioden 2022-2025. Den er formuleret i et bredt samarbejde med listerne og den er uden prioritering. Den er især grundlaget for at skabe flertal i Repræsentantskabet i forbindelse med konstitueringen af ny hovedbestyrelse, formand for IDA og formand for Arbejdsmarkedsrådet.

Det er således i hovedbestyrelsen, at opgaverne i konstitueringsaftalen prioriteres og uden medlemskab i hovedbestyrelsen har Dimittendlisten reelt ikke direkte indflydelse på hvilke sager der prioriteres. Dimittendlisten er dog velinformeret via en suppleant post i hovedbestyrelse for Fagforeningslisten og kan via den post i nogen grad spørge ind til ovennævnte punkter i konstitueringsaftalen.