Spring til indhold
Slide
Listens Ledelse og
Kandidater valg 2022
Listens Ledelse og
Kandidater valg 2022
Listens Ledelse og
Kandidater valg 2022
Organisation
Kandidater

Dimittendlistens Landsforening og Dimittendlisten:

Dimittendlistens Landsforening er øverste myndighed for Dimittendlisten, som er en politisk liste med tilknytning til IDA. Dimittendlisten har været med i IDAs Repræsentantskab siden 2013.

Dimittendlisten er navnet på en af de politiske lister (partier), som leder fagforeningen IDA (Ingeniørforeningen i Danmark).

Dimittendlisten er forankret i Dimittendlistens Landsforening og ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på foreningens generalforsamling. 

I forbindelse med Repræsentantskabsmødet umiddelbart efter valget bestemmer vi selv hvem, der skal have en plads i Hovedbestyrelsen.

Dimittendlistens ledelsen valgt på generalforsamling 2022:

Formand
Arne Lundsby Andersen

I mit arbejdsliv har jeg haft følgende arbejdsstede
Dialogbyg ApS Næstved, Iværksætter 2000-2017, Software
Dansk Teknologisk Institut, Teknologisk Informationscenter Slagelse, Centerleder 1985 – 2000
FMA Maskinfabriker A/S • Fuglebjerg, Marketingchef, Medejer• 1976 – 1985, Landbrugsmaskiner – 150 medarbejdere – Salg over det meste af verdenen.
R Poulsens Maskinfabrik A/S • Aalborg, Ingeniør •.1973 – 1976, Landbrugsmaskiner – 20 medarbejder

Uddannelse
Teknikum ingeniør – Odense Teknikum, Produktion, Dimitterede 1972.  
HD – Aalborg Universitetscenter, Afsætningsøkonomi, Dimitterede 1976

Fritid
Lille Næstved Lokalråd, formand fra 2005 – 2020
Nolds Havns Fritidsfisker Forening, Kasserer fra 2020
Herlufsholm Gymnastikforening. Aktiv fodboldspiller siden 1982

Bestyrelsesmedlem
Jesper Birch Carlsen

Bestyrelsesmedlem
Christoffer Koza Hansen

Skal udfyldes

Bestyrelses medlem
Sebastiam Svend Jørgensen

Jeg blev færdiguddannet som civilingeniør fra SDU i Odense i sommeren 2020.

Jeg fik efterfølgende arbejde hos KPMG som konsulent med fokus på ny teknologi og automatisering.

Igennem min studie tid var jeg en aktiv del af studenterforeningen Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd (SIF), og sad i en tid som formand for denne.

I forlængelse af dette blev jeg også indvalgt i Universitets rådet på SDU og sad i andre bestyrelser.

Bestyrelsesmedlem
Simon Qvick Nielsen

Skal udfyldes

Du kan se vore kandidater i dit område