Spring til indhold
Slide
Valg 2024-25 til IDA
Hvem og Hvorfor ?
Listens Ledelse og
Kandidater valg 2022
Listens Ledelse og
Kandidater valg 2022
Valg 2024-25
Kandidater
XXX Skal vælges til IDAs ledelse!

– fordi XXX kan gøre en forskel for dig i forhold til IDAs tilbud til dig.
Fleksibel arbejde i en moderne verden:

Arbejde for indførelse af en 30-timers arbejdsuge for
at skabe bedre work-life balance og trivsel for
ingeniører, herunder unge nyuddannede.

Fremme og støtte fleksible arbejdsformer, herunder
hjemmearbejde og fleksible arbejdstider, for at
imødekomme de unges individuelle behov og
præferencer.

Studielån og kontingentpriser:

Arbejde for at mindske studielånets byrde for unge
nyuddannede ingeniører og undersøge mulighederne
for nedsatte priser på kontingenter for A-kasser og
fagforeninger.

Samarbejde med politiske beslutningstagere for at
forbedre økonomiske vilkår for unge ingeniører og sikre
mere rimelige betingelser.

Iværksætterstøtte:

Etablere programmer og støtteordninger, der
hjælper unge ingeniører med at starte deres
egne virksomheder efter endt studie.

Tilbyde vejledning, netværksmuligheder og
finansiel støtte til at fremme iværksætteri
blandt de unge medlemmer.

Lige vilkår på arbejdsmarkedet:

Arbejde for at sikre lige vilkår på arbejdsmarkedet for
ingeniører uanset alder, køn eller etnisk baggrund.

Aktivt bekæmpe diskrimination og ulighed ved at tilbyde
rådgivning, juridisk bistand og støtte til medlemmer, der
oplever forskelsbehandling.

Bedre overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet:

Mere vejledningen og støtte til unge nyuddannede
i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet,
herunder bedre adgang til praktik- og
mentorordninger.

Vi vil kæmpe for at styrke programmer, der
fremmer karriereudvikling og
kompetenceopbygning for unge nyuddannede.
Dette kan omfatte mentorordninger,
træningsprogrammer og workshops.

Bedre forhold for internationale ingeniører

Fokusere på at forbedre forholdene og
arbejdsvilkårene for internationale ingeniører i
samarbejde med relevante myndigheder og
arbejdsgivere.

Tilbyde målrettet rådgivning, støtte og
netværksmuligheder for internationale ingeniører,
der vender tilbage til hjemlandet efter et
udlandsophold.

Disse fokusområder kan være med til at adressere de specifikke behov og udfordringer, som de unge medlemmer af en fagforening for ingeniører står over for.