Slide
Jesper skal i IDAs
hovedbestyrelse
Jesper skal i IDAs
hovedbestyrelse
Jesper skal i IDAs
hovedbestyrelse
Mål
Mål

Direkte indflydelse i IDAs ledelse er betinget af, at vi har et medlem i IDAs hovedbestyrelse. Ellers er vor indflydelse indirekte og afhængig af andre listers sympati for vore mærkesager.

Hovedbestyrelsen varetager IDAs ledelse overfor Repræsentantskabet.

IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed og vælger formand og Hovedbestyrelse.

Det kræver ca. 4 medlemmer i Repræsentantskabet at få en plads i hovedbestyrelsen.

FLERE UNGE I IDAs LEDELSEN

Vi arbejder for, at få flere unge kandidater i IDAs politiske ledelse. De unges synspunkter skal tilgodeses repræsentativt i overensstemmelse med de mange unge medlemmer, som IDA har og får i fremtiden.