Slide
IDA skal kunne hjælpe dig
til et attraktivt job
IDA skal kunne hjælpe dig
til et attraktivt job
IDA skal kunne hjælpe dig
til et attraktivt job
Mærkesager
Mærkesager

FOKUS PÅ DE BEHOV VI MØDER HOS UNGE

Dimittendlisten går til valg på at løse de konkrete problemer som unge, nyuddannede IDA medlemmer står overfor. Vi støtter generelle trends i samfundet, såsom fart på grøn omstilling, trivsel på jobbet, modvirkning af stress, moderne ledelsesstil m.fl.

I vores valgprogram koncentrerer vi os primært om de unge IDA medlemmers interesser.

FLERE UNGE I IDAS LEDELSE

Vi arbejder for, at få flere unge kandidater i IDAs ledende politiske organer. De unges synspunkter skal tilgodeses repræsentativt i overensstemmelse med de mange unge medlemmer, som IDA har og får i fremtiden.

FLERE UNGE I ATTRAKTIVE JOBS

I IDA skal fokus rettes på arbejdsvilkår og arbejdstid i lige så høj grad som løn. Der skal Nyuddannede jobsøgende skal have bedre hjælp med at få det første job og der skal være bedre assistance til at finde et attraktivt job for unge IDA medlemmer. De nyuddannede er voldsomt overrepræsenteret i arbejdsløshedsstatistikker. I fremtiden vil der mangle ingeniører – derfor er det endnu vigtigere, at IDA hjælper den nye generation til attraktive jobs.  

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED – FAIR FOR ALLE

Projektansættelser er stigende. Det skævvrider de ansattes tilhørsforhold i et A og B hold. Denne udvikling rammer specielt nyuddannede. Fremtidens arbejdsmarked bør have færre projektansættelser. Bliver man alligevel projektansat skal man som arbejdstager kompenseres for evt. ulemper.

I IDA skal fokus rettes på arbejdsvilkår og arbejdstid i lige så høj grad som løn. Der skal være en øget fleksibilitet for medlemmer med små børn, og der skal tages hensyn til de ældre. 

LIGESTILLING PÅ TVÆRS AF KØN OG ALDER

IDA skal vise vejen i kampen mod diskrimination. Der skal tages hensyn til folks kunnen og behov, således at vi indretter et arbejdsmarked med plads til alle. Yngre, ældre, kvinder og folk af anden etnisk baggrund er overrepræsenteret i arbejdsløshedsstatistikker.

MIDLERTIDIGT UDLANDSOPHOLD

IDA skal være bedre til at rådgive om arbejdsmarkedsforhold ved hjemkomst. Der skal tages direkte fat i IDA medlemmer som kommer retur fra udlandsophold.