Dimittendlisten
- Et ungt pust i IDA`s politiske ledelse!
* Gåpåmod og nye impulser

Nye impulser - eksempelvis - Tværorganisatoriske projekter i samspil mellem uddannelsesinstitutioner, og faglige netværk.

Øget fokus og mere service fra IDA til De Faglige Netværk.

Flere korte kurser til en pris som nyuddannede ingeniører kan betale af egne midler.

Bedre tilbud til unge ingeniører der ønsker at starte egen virksomhed eller arbejde på free lance vilkår.
   » Landsforening og værdier
   » Præsentation og historie
   » * Gåpåmod og nye impulser
   » * Fra studie til job
   » * International orientering
   Forside » * Gåpåmod og nye impulser

Fagteknisk inspiration

Dimittendlisten ønsker at budgettet til de fagtekniske netværk øges. Medlemmernes muligheden for at deltage i fagtekniske netværk støtter Dimittendlisten..

Nye korte online kursusforløb

Dimittendlisten ønsker kurser til en pris nyuddannede selv vil betale. Online forløb målrettet de spørgsmål de nyuddannede møder under ansættelsessamtaler.

Kontakt - Listefører Arne Lundsby Andersen - tlf. 24 25 50 57 eller på mailadressen arl@dialogbyg.dk