Dimittendlisten
- Vi leverer et UNGT PUST i IDA`s politiske ledelse!
Mere internationalisering

Fokus på tilbud, herunder hjemmeside, som har værdi for de ingeniører der arbejder globalt.

Individuel service i forbindelse med ansættelseskontrakter og ansættelseskonflikter i et globalt arbejdsmarked.

IDA skal medvirke til at internationalisere kommende ingeniører.

IDA skal promovere danske ingeniører i internationale medier.
   » Lavere kontingent for unge
   » Mere internationalisering
   » Kompetence i medlemstilbud
   Forside » Mere internationalisering

Fokus på internationalisering - Globalisering.

IDA er i gang. Dimittendlisten støtter at området løbende skal tilføres midler. Implementeringen vil kræve vedholdenhed.

Hvordan i uddannelsesinstitutionerne

De unge kommer fra en verden der er globaliseret, hvor sproget mange steder er engelsk. IDA og uddannelsesinstitutioner bør i højere grad samarbejde.

Kontakt - Listefører Arne Lundsby Andersen - tlf. 24 25 50 57 eller på mailadressen arl@dialogbyg.dk